Bezdotykowy pomiar drgań

Kategoria: Blog

pracownicy sprawdzający pomiary

Drgania to jedne z najbardziej niepożądanych zjawisk pojawiających się podczas pracy urządzeń mechanicznych. Mogą skutkować przyspieszonym zużyciem maszyn oraz powodować pogorszenie jakości ich pracy. Nadmierna ekspozycja na drgania oddziałuje nie tylko na samo urządzenie, lecz wpływa również na jego bliskie otoczenie. Może ona prowadzić między innymi do problemów zdrowotnych osób wystawionych na jej działanie oraz jest jednym z głównych powodów uszkodzeń konstrukcji budynków.

W celu zminimalizowania wibracji powstających podczas pracy urządzeń mechanicznych niezbędny jest ich wcześniejszy pomiar i analiza. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat powstawania i przebiegu drgań na powierzchniach danych obiektów, obecnie najczęściej wykorzystuje się ultradźwiękowe lub laserowe wibrometry bezdotykowe. Wykorzystujące zjawisko Dopplera, wibrometry laserowe umożliwiają dokładne badanie drgań o bardzo małych wartościach, a oprogramowanie wibrometru pozwala na szybką i dokładną ich wizualizację. Dzięki uniknięciu obciążenia dodatkową masą, przeprowadzanie w taki sposób badania daje zdecydowanie dokładniejsze wyniki niż w przypadku wykorzystania klasycznych czujników drgań.

Dopiero na podstawie zebranych danych możliwa jest pełna i rzetelna analiza zjawisk związanych z wibracjami, a co za tym idzie zminimalizowanie ich niszczącego wpływu.