Na czym polega obrazowanie hipersektralne?

Kategoria: Blog

obrazowanie

Pozyskiwanie danych na podstawie zdalnego rejestrowania obrazu daje możliwość uzyskiwania szerokiego zakresu informacji. Obrazowanie hiperspektralne pozwala na wykorzystanie kilku zakresów promieniowania elektromagnetycznego – ultrafiolet, promieniowanie widzialne, a także bliska i średnia podczerwień. Przekonajmy się, na czym ono polega i zobaczmy, gdzie może być stosowane.

Jaki jest mechanizm obrazowania hiperspektralnego?

Obrazowanie hiperspektralne wiąże się z rejestrowaniem promieniowania elektromagnetycznego odbijanego przez obserwowany przedmiot w różnych zakresach fal. Ponieważ różne substancje mają pod tym względem odmienną charakterystykę, na podstawie otrzymanych informacji można określić ich cechy, w tym skład chemiczny. Dla każdego piksela obrazu zbierana jest niezwykle duża ilość informacji, które za sprawą odpowiedniego oprogramowania mogą zostać poddane analizie i właściwie opracowane. Połączenie algorytmów pozwalających na interpretację wyników z właściwie dobranymi kamerami oznacza możliwość zbierania bardzo wielu danych w stosunkowo krótkim czasie.

Gdzie wykorzystuje się obrazowanie hiperspektralne?

Z możliwości obrazowania hiperspektralnego korzysta się w wielu dziedzinach. Powszechnie jest stosowane w zbieraniu informacji kartograficznych, geograficznych oraz geologicznych dostarczając dużej ilości danych o terenie, roślinności, obecności wody czy rodzaju podłoża. W podobny sposób obrazowanie hiperspektralne jest wykorzystywane w rolnictwie i leśnictwie, a także przy rozpoznawaniu skażeń środowiska naturalnego. Coraz częściej jest wprowadzane do przemysłu, gdzie usprawnia selekcję materiałów, kontrolę jakości czy nadzorowanie przebiegu poszczególnych procesów technologicznych. Obrazowanie hiperspektralne wprowadzono także do arsenału wizualnych badań nieniszczących. Metody te są wykorzystywane również w kryminalistyce oraz konserwacji i badaniu dzieł sztuki.