Kamera termowizyjna

Kategoria: Blog

kamera termowizyjna

Termowizja

W filmach sensacyjnych broń głównego bohatera często wyposażona jest w czujnik namierzający przeciwnika. Wróg nie może uciec, gdyż nowoczesny celownik wykrywa  jego ciepło. Fikcja filmowa prezentuje owe urządzenia jak supernowoczesną broń. W rzeczywistości jednak opiera się ona na termografii, procesie umożliwiającym obrazowania w paśmie podczerwieni. Termografia to uchwycenie promieniowania cieplnego emitowanego przez każde ciało które nas otacza, uchwycenie go nie wymaga dodatkowego oświetlenia zewnętrznego. Proces ten wykorzystywany jest nie tylko w filmach, lecz również w nauce, medycynie, podczas badań urządzeń mechanicznych, termoizolacji budynków i obwodów elektrycznych, a także w pracy policji i wojska. Jednym z urządzeń wykorzystujących  promieniowanie podczerwone jest kamera termowizyjna.

 

Sposób działania kamery termowizyjnej

Kamera termowizyjna rejestruje i obrazuje rozkład temperatury na badanym obiekcie. Uchwycony sygnał jest przetwarzany na obraz i prezentowany na ekranie kamery termowizyjnej. 

Kamera zbudowana jest z kilku podstawowych części. Pierwsza to układu optyczny, który skupia promieniowanie na detektorze. Drugim elementem jest detektor promieniowania podczerwonego, który przetwarza promieniowanie cieplne na sygnał elektryczny. Elektronika kamery pozwala przekształcić ten sygnał na obraz, który jest następnie wykorzystywany do analizy procesu/ defektu.

Kamery termowizyjne wykorzystywane są, jako urządzenia wojskowe, medyczne, energetyczne, hutnicze, budowlane, rolnicze oraz ekologiczne. Umożliwiają prowadzenie rozpoznania w terenie, zbadania efektywności chłodzenia urządzeń elektrycznych, lokalizację źródła ognia, badanie izolacji cieplnych. Prezentowane często w filmach sensacyjny, jako nowoczesny celownik mają szereg różnorodnych zastosowań.