Pomiar akustyczny

Kategoria: Blog

pomiar akustyczny

Irytujący hałas

Hałas potrafi być męczący i irytujący. Ciągły gwar, krzyk, pisk i wrzawa sprawiają, że człowiek czuje się zmęczony, podirytowany i zdenerwowany. Nadmiar dźwięków wywołuje ból głowy migrenę i ogólne zniechęcenie. Jednak hałas to nie tylko irytacja, ale także jedna z głównych przyczyn powstawania  wad słuchu oraz stresogenny czynnik wywołujący choroby serca. Hałas ma szkodliwy wpływ na pracowników, stąd w wielu firmach organizowane są jego pomiary. Badaniami zajmują się głównie prywatne firmy, jednak przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomiaru można dokonać także samodzielnie.

 

Metoda pomiaru akustycznego

Pomiar akustyczny pomieszczenia można wykonać za pomocą dozymetru hałasu lub całkującego miernika poziomu dźwięku klasy dokładności 1 lub 2. Jednak nie tylko specjalistyczny sprzęt umożliwi przeprowadzenie badania. Pomiaru można również dokonać za pomocą mikrofonu pomiarowego lub pojemnościowego.

Pomiar stosuje się w miejscach, w których przebywa najwięcej pracowników oraz wyznaczonych źródłach hałasu. Badanie przeprowadzane jest w czasie dnia roboczego podczas wykonywania typowych obowiązków, zadań i czynności. Wyniki pomiarów służą do porównania istniejących warunków akustycznych z wyznaczonymi normami i przepisami higieny pracy. Oceny dokonuje się na bazie porównania wyników pomiarów z wielkościami dopuszczalnymi i niebezpiecznymi, wyznaczonymi w przepisach BHP.

Hałas ma szkodliwy wpływ na człowieka. Może zakłócić jego pracę, wywołać stres lub uszkodzić narządy słuchu. Okresowe wykonywanie jego pomiarów jest niezwykle ważne, gdyż umożliwia zmierzenie poziomu niebezpieczeństwa. Wykonuje się go za pomocą łatwo dostępnego sprzętu. Po wykonaniu pomiaru wyniki zestawia się z normami BHP i mierzy poziom ryzyka.