Jak samodzielnie skalibrować akcelerometr?

Kategoria: Blog

kalibracja ikon

Kalibracja akcelerometrów pozwala zweryfikować odpowiedź amplitudową i liniowość systemu w planowanym zakresie używania. Kalibracja niezbędna jest przed pomiarami/badanimi, których nie można powtórzyć (np. wybuch) lub przed innymi trudno powtarzalnymi zjawiskami. Przeprowadza się je także po to, by sprawdzić poprawność działania czujnika.

Metody kalibracji a wymagane normy 

Kalibrację dzieli się na zewnętrzną (zleconą zewnętrznemu, akredytowanemu laboratorium), wewnętrzną (wewnątrzzakładową) oraz użytkownika (szybkie sprawdzenie na podstawie przyrządu wzorcującego). Kalibrację użytkownika można przeprowadzać za pomocą ręcznego kalibratora, sprawdzającego cały system od przewodu do analizatora. W przypadku kalibracji wewnątrzzakładowej potrzebne są większe kalibratory np. 9100D lub 9110D, które pozwalają na generację raportów zgodną z ISO 17025, czyli normą przeznaczoną dla laboratoriów badawczych i testujących. Na rynku można znaleźć także laboratoryjne systemy jak 9155D, który umożliwia kalibrację pierwotną zgodną z ISO 16063-11 (norma dotycząca metod kalibracji przetworników drgań) czy kalibrację back-to-back zgodną z ISO 16063-21. Na takim urządzeniu skalibruje się większość rodzajów czujników.

Kalibracja przeprowadzana na podstawie kalibratora 9110D 

Nie ma jednego uniwersalnego przebiegu kalibracji dla różnego rodzaju przeznaczonych do tego urządzeniach. Dlatego przedstawimy tutaj, jak przebiega ten proces w kalibratorze 9110D.

Wybrany czujnik należy umieścić tak, aby nie uszkodzić wewnętrznego mechanizmu. Najlepiej użyć specjalnej łapki lub innego odpowiedniego narzędzia. Do akcelerometru podłączamy przewód i wpinamy go do gniazda test sensor in w celu zasilenia. Po włączeniu kalibratora pokażą się informacje wskazujące czułość danego czujnika w określonym zakresie. Za pomocą pokrętła z napisem frequency ustawiamy interesujący nas zakres, który trzeba zapisać w pamięci. W kalibratorze 9110D odbywa się to poprzez przytrzymanie pokrętła file. Następnie ustawiamy kolejne punkty i zapisujemy je w identyczny sposób. Przed zakończeniem można dodać model, numer seryjny i ewentualnie kalibrowaną oś. Wyniki możemy pobrać na pendrive. W kalibratorach serii 9110D i 9210D można zastosować program uruchamiany z pendrive, który ustawi konkretne punkty, do których kalibrator będzie automatycznie dążył.