Sposoby nieniszczących badań jakości.

Kategoria: Blog

szkolenie

Badania nieniszczące nazywane skrótem NDT (od angielskiego Non-Destructive Testing) służą do kontroli różnego typu konstrukcji – w przeciwieństwie do badań niszczących – nie uszkadzając ich podczas procesu. Dokonywanie badania mają na cel sprawdzenie stanu konstrukcji, ocenę jakości jej wykonania oraz pomóc przewidzieć jej trwałości. NDT pozwala również na sprawne ustalenie szczegółowego opisu fizycznego badanego materiału oraz przypisanie go do określonej klasy oceny jakości materiału.
Badania NDT możemy podzielić ze względu na metody ich przebiegu. Do różnego typu konstrukcji stosuje się odrębne sposoby postępowania, dostosowane do grubości, czy materiału. Jednym z typów badań nieniszczących są badania przy użyciu kamer termowizyjnych. Proces ten służy m.in.: do wykrywania rozwarstwień, wtrąceń ciał obcych, czy porowatości materiału, wykorzystując aktywną termografię.
Innym sposobem wykrywania wad w strukturze różnorodnych materiałów są nieniszczące badania ultradźwiękowe. Dzięki zastosowaniu obrazowania ultrasonograficznego szybko i dokładnie możemy zlokalizować i określić stan nieprawidłowości w spoinach, czy samym materiale. Badaniami NDT o największej dokładności są badania radiograficzne, wykorzystujące w procesie pomiaru promieniowania gamma lub rentgenowskie.