Systemy przechwytywana ruchu

Kategoria: Blog

Systemy przechwytywana ruchu

Motion capture – w skrócie nazywany MoCap – to technologia służąca do przechwytywania i analizy ruchu człowieka (lub zwierzęcia) w czasie rzeczywistym. Zasada działania MoCap polega na śledzeniu położenia znaczników umiejscowionych na badanym obiekcie oraz stworzenia dzięki nim trójwymiarowego modelu. Metody analizy wizualnej Motion capture możemy podzielić na dwie główne grupy.

Pierwszą z nich jest metoda pasywna. Polega ona na przechwytywaniu położenia – umiejscowionych w kluczowych punktach antropometrycznych badanej osoby – specjalnych odblaskowych znaczników. Znaczniki te odbijają podczerwone światło emitowane przez kamery, które dokonują jego rejestracji, dzięki zastosowaniu specjalnego filtru optycznego. Drugą metodą rejestracji ruchu w systemie MoCap jest metoda aktywna. W wypadku tej metody markery nie odbijają światła rzucanego przez kamery lecz same są jego źródłem. Każdy, z przesyłających informacje o swoim aktualnym położeniu markerów, posiada swoją indywidualną charakterystykę światła. Wykonuje pulsację wysokiej częstotliwości z tak dobranym przesunięciem fazowym, że w danej chwili podczerwień emitowana jest przez tylko jeden marker.

Największym odbiorcą systemów Motion capture jest branża rozrywkowa. Od lat z powodzeniem systemy te wykorzystuje się w tworzeniu animowanych sekwencji w filmach i grach komputerowych. MoCap sprawdza się jednak również w innych dziedzinach. Rozpowszechniony jest on w sporcie, medycynie i rehabilitacji.