Szkodliwe skutki nadmiernego hałasu w pracy

Kategoria: Blog

nagłośnienie

Hałas jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia i samopoczucia osób na niego wystawionych. Długotrwałe oddziaływanie dźwięku o zbyt wysokim natężeniu lub niskiej, niesłyszalnej lecz odczuwalnej przez drgania częstotliwości (infradźwięki) może prowadzić nawet do poważnych schorzeń narządów słuchu czy układu nerwowego. Zbyt długie przebywanie w pobliżu źródła hałasu objawia się w pierwszej kolejności zmęczeniem, trudnością w skupieniu uwagi, bólem głowy, czy czasowym lub nawet trwałym osłabieniu słuchu.

By zapobiegać zbytniej ekspozycji ludzi na hałas w środowisku pracy, wprowadzono normy prawne ściśle określające warunki dźwiękowe w jakich bezpiecznie można wykonywać zawód. Wartości te podaje się w odniesieniu do ośmiogodzinnego dnia lub całego tygodnia pracy oraz maksymalnego i szczytowego poziomu dźwięku na jaki wystawiony jest pracownik. Wszystkie normy określające dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas obowiązują równocześnie. Do pomiaru tych parametrów stosuje się niezwykle precyzyjne mierniki i analizatory poziomu dźwięku. Mierniki te sprawdzają się przy określaniu poziomu hałasu w zamkniętych stanowiskach pracy, pomiarów środowiskowych oraz w diagnostyce maszyn i urządzeń.