Telemetria

Kategoria: Blog

GSM

Telemetria jest dziedziną telekomunikacji, która zrewolucjonizowała praktycznie wszystkie gałęzie gospodarki. Polega ona na zdalnym monitorowaniu zbieranych danych lub śledzeniu pracy urządzeń przy pomocy technologii bezprzewodowych i przewodowych. Obecnie telemetria wykorzystywana jest do przesyłania danych zebranych przez różnego rodzaju czujniki, głównie przy wykorzystaniu technologii GSM/GPRS oraz Internetu, zapewniając dostęp do odczytów na urządzeniach mobilnych i komputerach. Telemetria najczęściej znajduje zastosowanie przy monitoringu urządzeń w energetyce czy przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. Wykorzystuje się ją również przy tworzeniu sondaży oglądalności telewizyjnej.

Telemetria to jednak nie tylko technologia pozwalająca na monitorowanie. Dzięki telemetrii dwustronnej, poza śledzeniem zbieranych przez czujniki danych, jesteśmy również w stanie zdalnie sterować urządzeniami. Podstawową wynikającą z wykorzystania telemetrii korzyścią jest obniżenie kosztów produkcji oraz eksploatacji urządzeń i obiektów. Dzięki zastosowaniu rozwiązań telemetrycznych, znika konieczność wysyłania pracowników w celach kontrolnych i pomiarowych. Telemetria gwarantuje również zwiększenie bezpieczeństwa obiektów, instalacji i urządzeń. Dzięki zastosowaniu urządzeń telemetrycznych, natychmiastowo jesteśmy informowani o występującej usterce oraz otrzymujemy informacje dotyczące dokładnego miejsca awarii. Przy odpowiednich możliwościach technicznych możemy także zarządzać naszą siecią, tak aby omijała ona uszkodzone rejony, zmniejszając tym samym czas przestoju spowodowany awarią.