Zastosowanie kamer termowizyjnych

Kategoria: Blog

kamera termowizyjna

W początkowej fazie rozwoju termowizji, technologia ta była wykorzystywana przede wszystkim przez wojsko. Z biegiem czasu zyskała ona swoje zastosowanie w innych dziedzinach nauki i techniki. Badania kamerami termowizyjnymi stały się jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w m.in. w  budownictwie, medycynie, ochronie środowiska, hutnictwie i innych gałęziach przemysłu.

Dzięki kamerom termowizyjnym możemy między innymi zlokalizować miejsca strat cieplnych w budynkach mieszkalnych, piecach, czy kominach. Przy użyciu kamer możemy przeprowadzić kontrolę instalacji elektrycznej oraz odnaleźć miejsca nieszczelności w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i gazowych bez potrzeby rozkuwania ścian. Kamery termowizyjne posłużyć mogą również do diagnostyki stanu łożysk i przekładni, czy sprawdzenia jakości odlewów hutniczych. Sprawdzają się również przy  badaniu stanu wilgotności gleby i stanu upraw, wykrywaniu pożarów oraz znajdują szerokie zastosowanie w medycynie.