Zastosowanie i sposób działania młotków modalnych

Kategoria: Blog

młotek modalny

Analiza modalna to badanie mające na celu określenie właściwości dynamicznych obiektów mechanicznych, polegające na wprowadzeniu w proces drgania. Metoda ta często wykorzystywana jest podczas badań wytrzymałościowych maszyn, mostów, czy fundamentów. Sam proces analizy odbyć się musi na istniejącym obiekcie według dwóch metod:

  • eksploatacyjnej – gdzie dynamika badanego obiektu wynika z jego pracy;
  • eksperymentalnej – podczas której wymusza się na obiekcie dynamikę w sposób sztuczny.

 

Eksperymentalna analiza modalna jest często stosowana w praktyce technik badania własności dynamicznych obiektów mechanicznych, zarówno na etapie konstruowania, jak i eksploatacji maszyn.

Narzędziami służącymi jej realizacji są tak zwane młotki modalne. Poza analizą modalną urządzenia te służą również do wykonywania testów strukturalnych, wyznaczania charakterystyk impulsowych, określania częstotliwości rezonansowych oraz stanu technicznego badanych przedmiotów. Rozmiar i kształt młotka dostosowuje się odpowiednio do badanych obiektów. Dodatkowo narzędzia te mogą być indywidualnie dostrajane do odpowiednich częstotliwości, co pozwala na wyeliminowanie rezonansu powodującego zakłócenia w pomiarach.