Blog

kalibracja ikon

Jak samodzielnie skalibrować akcelerometr?

Kalibracja akcelerometrów pozwala zweryfikować odpowiedź amplitudową i liniowość systemu w planowanym zakresie używania. Kalibracja niezbędna jest przed pomiarami/badanimi, których nie można powtórzyć (np. wybuch) lub przed innymi trudno powtarzalnymi zjawiskami. Przeprowadza się je także po to, by sprawdzić poprawność działania czujnika. Czytaj dalej ›


pomiar drgań

Bezkontaktowe pomiary drgań w medycynie

Dokonywanie pomiarów drgań w niektórych branżach może wymagać zastosowania bezdotykowych rozwiązań. W takiej sytuacji najlepszym sposobem będzie wykorzystanie efektu Dopplera, który polega na powstawaniu różnicy częstotliwości fal wysyłanych przez źródło oraz rejestrowanych przez obserwatora. Efekt Dopplera stosowany jest w wibrometrach laserowych. W tym wpisie znajdziesz informacje na temat działania tego typu urządzeń oraz zalet związanych z przeprowadzanymi przez nie pomiarami... Czytaj dalej ›


kamera termowizyjna

Z jakiego oprogramowania korzystają kamery termowizyjne?

Kamery termowizyjne pozwalają na rejestrowanie promieniowania podczerwonego emitowanego przez wszystkie obiekty i osoby z naszego otoczenia. Daje to możliwość sporządzania map ich rozkładu, a także obserwację zmian, jakie zachodzą na skutek działania różnego rodzaju czynników. Zastosowane oprogramowanie do kamer termowizyjnych umożliwia zaawansowaną analizę wyników, a także pozwala na ich wykorzystanie w innych systemach, np. przy... Czytaj dalej ›


kontrola budowlana

Jak emisja akustyczna pozwala ocenić stan techniczny obiektu budowlanego?

Emisja akustyczna jest zjawiskiem spontanicznej lub wymuszonej naprężeniami generacji fal działających przez odkształcenia plastyczne, propagację pęknięć, korozję, zderzenia, erozję czy wycieki. Dzięki niej można uzyskać informacje na temat procesów degradacji oraz niszczenia konstrukcji kompozytowych i monolitycznych. Czytaj dalej ›


multimetr

Jakie mierniki wykorzystuje się w termowizji?

Analiza termiczna obrazów z kamer termowizyjnych może dostarczyć przydatnych informacji na temat badanych obiektów. Aby zyskać jeszcze więcej danych, dotyczących np. przepływu prądu, wilgotności, temperatury powietrza, można wykorzystać dodatkowe mierniki. Z ich zastosowaniem możliwe jest dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc. Mierniki w termowizji używane są m.in. w przemyśle, budownictwie i energetyce. Czytaj dalej ›


warsztat samochodowy

Zastosowanie czujników piezoelektrycznych do badań w przemyśle motoryzacyjnym

Czujniki piezoelektryczne (określane też przetwornikami piezoelektrycznymi) to urządzenia, które w swoim działaniu wykorzystują technologię pomiarową opartą na zjawisku piezoelektrycznym. Zjawisko to polega na przetwarzaniu zmian kształtu lub siły na napięcie elektryczne. Dzięki nim można określać takie parametry jak amplituda drgań, czy ciśnienie. Znajdują one zastosowanie w wielu branżach, w tym m.in. w motoryzacji. Czytaj dalej ›


czujniki wysokotemperaturowe

Jak dobrać czujniki piezoelektryczne do stosowania w wysokich temperaturach? 

Zjawisko piezoelektryczności znane jest już od ponad stu lat. Zostało ono odkryte w 1880 roku przez dwóch badaczy: Pierre’a i Jacques’a Curie. Podczas badań nad kwarcem zauważyli oni, że kryształ zmienia wymiary pod wpływem działania pola elektrycznego, a także zachodzi zjawisko odwrotne – na skutek działania mechanicznego kryształ zaczyna wytwarzać pole elektryczne. Czytaj dalej ›


Co rozumieć pod pojęciem ,,chmury punktów” w kontekście skanowania 3D?

Upowszechnienie się cyfrowych systemów przetwarzania danych oraz nadzorowania produkcji sprawiły, że wzrosła rola tzw. inżynierii odwrotnej, w ramach której odwróceniu uległ tradycyjny system projektowania, a bazą do tworzenia kolejnych urządzeń są już istniejące rozwiązania. Wiąże się to z koniecznością zapisywania istniejących fizycznie, „analogowych” modeli w postaci cyfrowej. Dopiero na tej podstawie jest tworzona reprezentacja cyfrowa.... Czytaj dalej ›