Blog

Kalibracja kamery termowizyjnej

Jak skalibrować kamerę termowizyjną?

Jak skalibrować kamerę termowizyjną? Kamera termowizyjna to urządzenie działające w widmie podczerwieni. Pozwala na wykrywanie nawet minimalnych różnic temperatur, a różnice te są następnie przekształcane w obraz wyświetlany na monitorze. Urządzenie to wykorzystywane jest m.in. do  sprawdzania zawilgocenia, mostków termicznych oraz sprawności działania ogrzewania podłogowego. Niestety nieprawidłowo skalibrowana kamera termowizyjna może dawać błędne wyniki. Jak... Czytaj dalej ›


analiza modalna

Analiza modalna

Analiza modalna jest badaniem wykonywanym w celu określenia właściwości dynamicznych obiektów mechanicznych. Metoda ta wykorzystywana jest w przypadku występowania wielokrotnych drgań, często powiązanych z hałasem. Urządzeniami wykorzystywanymi do przeprowadzenia analizy modalnej są młotki modalne, które znajdą Państwo w naszym asortymencie. Sprzedajemy je wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do rozpoczęcia testów: akcelerometrami oraz układami kondycjonowania. Zapraszamy... Czytaj dalej ›


czujniki tensometryczne

Tensometria bez tajemnic

Pomiary tensometryczne służą do sprawdzania odkształceń w wyznaczonych miejscach danego przedmiotu. Dzięki nim można sprawdzić, jakim napięciom mogą ulegać poszczególne fragmenty konstrukcji, a tym samym pomagają wyznaczyć stałe sprężyste dla konkretnych tworzyw. W jaki sposób dokonuje się tego typu pomiarów i w jakiej dziedzinie mają one zastosowanie? W jaki sposób dokonuje się pomiarów tensometrycznych? Aby... Czytaj dalej ›


Rekorder

Rekodery i ich zastosowanie w testach motoryzacyjnych

Współczesne testy motoryzacyjne zdecydowanie różnią się od tych, które wykonywane były jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie podczas wykonywania testów motoryzacyjnych wykorzystuje się nowoczesny, bardzo zaawansowany sprzęt technologiczny, dzięki któremu możliwe jest dokładne określenie wszelkich parametrów pojazdu. Podstawowym urządzeniem w tym przypadku są nowoczesne rekordery. Jak działają i dlaczego ich wykorzystanie jest tak ważne? Czytaj dalej ›


Zastosowanie kamer do obserwacji zjawisk szybkozmiennych

Obserwacja zjawisk szybkozmiennych

Istnieje wiele przypadków, szczególnie w badaniach naukowych czy procesach technologicznych, kiedy zachodzi konieczność zarejestrowania zmian zachodzących bardzo szybko, obrazując przy tym dynamiczne procesy zachodzące w obszarze najważniejszych właściwości obserwowanego obiektu czy zjawiska. Czytaj dalej ›


projektowanie protez

Do czego można wykorzystać skaner 3D?

Skaner 3D to urządzenie analizujące informacje na temat wyglądu rzeczywistego obiektu i jego otoczenia. Odwzorowanie kształtu obiektu odbywa się poprzez stworzenie zbioru punktów, które opisują jego powierzchnię. Czytaj dalej ›


Wykorzystanie termowizji do pomiaru emisji niezorganizowanej

Termowizja a emisja niezorganizowana

Emisja niezorganizowana to wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń w postaci pyłów i gazów. Wymogi prawne co do tego typu emisji są uszczegółowieniem ogólnych zasad zawartych w Prawie Ochrony Środowiska, a konieczność kontroli emisji uzależniona jest od specyfiki źródeł takich substancji. Ze względu na źródła emisji, emisję niezorganizowaną można podzielić na: Czytaj dalej ›


Użycie kamery szybkiej do rejestracji procesu spawania

Użycie kamery szybkiej do rejestracji procesu spawania

Kamery są powszechnie wykorzystywane do rejestracji procesów produkcyjnych trudnych do zaobserwowania gołym okiem. Pozwalają one na optymalizację i zwiększenie precyzji wykonywanych czynności, a ponadto umożliwiają natychmiastową diagnostykę problemów technicznych na linii produkcji. Czytaj dalej ›


Laserowe oświetlenie impulsowe

Czujniki wizyjne

Koniecznością we współczesnych procesach produkcyjnych jest kontrola jakości. Jednym z najważniejszych urządzeń służących do zbierania niezbędnych informacji w celu ich późniejszej analizy są czujniki wizyjne. Są to urządzenia, mające wbudowany układ analizy obrazu, oświetlacz, elementy optyczne oraz odpowiednie układy wejść i wyjść. Dzięki takim sensorom możliwa jest stuprocentowa kontrola jakości, umożliwiająca wykonywanie szybkich pomiarów bez... Czytaj dalej ›