Blog

Badania wibracyjne

Dlaczego pomiar drgań jest tak ważny

Wibroakustyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się wszelkimi procesami drganiowymi i akustycznymi zachodzącymi w przyrodzie, maszynach, urządzeniach, środkach transportu i komunikacji. Drgania w terminologii fizycznej oznaczają ruch ciała spowodowany zazwyczaj siłą zewnętrzną. Czytaj dalej ›


Czujniki firmy PHILTEC

Czym są optyczne czujniki przemieszczenia

Czujniki optyczne to inaczej czujnik optoelektroniczny będący elementem automatyki. Działanie ich oparte jest na zasadzie wysyłania wiązki promieni świetlnych przez nadaj nich i odbierania ich przez odbiornik. Tego typu czujniki reagują na obiekty, które znajdują się na drodze przebiegu wiązki światła. Zaletą czujników optycznych jest przede wszystkim ich duży zasięg działania, który uzyskiwany jest dla... Czytaj dalej ›


Monitorowanie hałasu

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka – monitorowanie hałasu w miejscu pracy

Hałasem nazywamy drgania akustyczne o dużej intensywności, które mogą być dla człowieka niezwykle uciążliwe. Nie wynika to jedynie z kwestii psychologicznej – hałas ma również szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka – uszkadza narząd słuchu. Dźwięk o natężeniu powyżej 35 dB nie jest szkodliwy, może jednak powodować rozdrażnienie. Hałas pomiędzy 35 a 70 dB negatywnie działa... Czytaj dalej ›


Układy MEMS

Czym są układy MEMS i gdzie się je stosuje

Układy MEMS, czyli mikroukłady elektromechaniczne, są zintegrowaną strukturą elektromechaniczną, której jeden wymiar szczególny jest w skali mikro. MEMS-y to układy, które łączą w sobie elementy mechaniczne i elektroniczne, jednak, jak zostało właśnie wspomniane, wykonane są w skali miniaturowej. Takie wykorzystanie miniaturyzacji prowadzi do wielu korzyści, których obecnie nie można osiągnąć innymi metodami. Miniaturyzacja pozwala budować... Czytaj dalej ›


Badania nieniszczące – wibroakustyka a diagnoza maszyn

Duży poziom drgań powoduje znacznie większe i szybsze zużycie maszyn. Taka sytuacja jest natomiast przyczyną awarii i zakłóceń, które mogą powstać podczas procesu produkcyjnego. Nie można również bagatelizować wpływu jaki ma taki stan rzeczy na pracowników. Może być on przyczyną wielu chorób zawodowych osób obsługujących instalację, a w skrajnych przypadkach również śmierci. Jednakże należy pamiętać,... Czytaj dalej ›


Zastosowanie badań nieniszczących w kontroli jakości

Współcześnie notuje się znaczy wzrost badań diagnostycznych elementów maszyn elektrycznych oraz mechanicznych. W wyniku tego można zauważyć znaczący rozwój metod badawczych. Pozwalają one na ocenę stanu technicznego urządzenia i umożliwienie na ich podstawie podejmowania decyzji o naprawach i/ lub działaniach mających na celu zwiększenie  efektywności. Badania nieniszczące, nazywane również NDT od angielskiego Non-Destructive Testing, umożliwiają... Czytaj dalej ›


Rodzaje badań nieniszczących

Badaniami nieniszczącymi nazywa się grupę metod badawczych, które pozwalają na uzyskanie informacji o właściwościach materiału obiektu, nie wpływając tym samym na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe. Badania te znajdują swoje zastosowanie w przypadku materiałów, wyrobów i urządzeń, które nie mogą być sprawdzone w sposób ingerujący w ich konstrukcję. Badania nieniszczące prowadzone są z reguły na... Czytaj dalej ›


Praktyczne zastosowanie telemetrii

Telemetria jest dziedziną telekomunikacji, która zajmuje się technikami przesyłu wartości pomiarowych przewodowo lub bezprzewodowo. Polega ona przede wszystkim na umieszczeniu w terenie urządzeń, których celem jest pomiar danej wielkości i automatyczna transmisja danych do centrali. Do ich przekazania wykorzystuje się przede wszystkim układy radiowe, modemy, internet oraz sieci komórkowe. Telemetria ma praktyczne zastosowanie w wielu... Czytaj dalej ›


sonda akustyczna

Sonda akustyczna – jak działa czujnik pomiaru prędkości cząstek

Akustyka jest działem fizyki i chemii zajmującym się zjawiskami związanymi z powstawaniem i oddziaływaniem fal akustycznych. Akustykę podzielić można na akustykę ogólną oraz stosowaną, na którą składają się: akustyka budowlana, muzyczna, fizjologiczna i psychologiczna, morska, przemysłowa, geoakustyka i elektroakustyka. Badania akustyczne mają szczególne znaczenie w oceanografii, przemyśle fonograficznym, maszynowym, lotniczym i samochodowym oraz w architekturze... Czytaj dalej ›