Blog

kamera termowizyjna

Korzyści płynące z wykorzystywania kamer termicznych w budownictwie

Analiza termograficzne przegród budynków mówi wiele o rzeczywistym stanie technicznym izolacji cieplnej. Rozwój termowizji znacznie przyczynił się do poprawy jakości usług budowlanych przez firmy wykonujące ocieplenia. W wyniku pomiarów otrzymujemy termogram, czyli zdjęcie termowizyjne, które jest mapą cieplną badanej powierzchni. Historia badań termowizyjnych Nim zaczęto wykorzystywać termowizję w budownictwie minęło wiele czasu. Wszystko zaczęło się... Czytaj dalej ›


skaner 3D

Czym jest skaner 3D

Skaner 3D to urządzenie dzięki któremu możliwa jest analiza obiektów świata rzeczywistego w celu zgromadzenia danych na temat jego kształtu, a czasem również wyglądu. Innymi słowy skaner 3D pozwala na szybki i dokładne przekonwertowanie geometrii trójwymiarowych obiektów do postaci cyfrowej. Otrzymany plik może być następnie edytowany, przetwarzany i wykorzystywany do budowania modeli. Skanowanie 3D może... Czytaj dalej ›


skaner 3D

Czym jest inżynieria odwrotna. Wykorzystanie skanerów 3D

Inżynieria odwrotna, zwana również wsteczną lub programowaniem zwrotnym jest procesem badań produktu w celu ustalenia, jak on dokładnie działa. W trakcie procesu wykorzystuje się obiekt rzeczywisty, na bazie którego otrzymujemy dokumentację w formie 3D  bądź 2D. W budowie modeli CAD wykorzystywane są dane zebrane dzięki użyciu skanera 3D. Ułatwia on znacznie odtwarzanie skomplikowanych kształtów geometrycznych... Czytaj dalej ›


kamera termowizyjna

Co to jest termowizja i jak się ją wykorzystuje?

Termowizja zwana również termografią jest dziedziną nauki, która zajmuje się rejestrowaniem, przetwarzaniem i zobrazowaniem niewidocznego gołym okiem promieniowania podczerwonego.  Źródłem takiego promieniowania są wszelkie obiekty, których temperatura jest wyższą od zera absolutnego. Efektem badania termowizyjnego jest termogram, czyli wizualizacja promieniowania z uwzględnieniem rozkładu temperatury badanej powierzchni. Badanie termowizyjne wykonuje się za pomocą kamery termowizyjnej. Urządzenie... Czytaj dalej ›


wibrometr laserowy

Jak wykorzystuje się wibrometr laserowy

Drgania mechaniczne mierzy się z wielu przyczyn, które można podzielić na cztery obszary. Badania testowe, pozwalające m.in. na określenie odporności maszyn na drgania występujące w środowisku naturalnym, monitorowanie stanu dynamicznego maszyn. Zdarza się jednak, że niektóre mierzone powierzchnie są niedostępne – zbyt gorące, aktywne elektrycznie lub schowane. Wtedy można skorzystać z wibrometru laserowego. Wibrometr laserowy... Czytaj dalej ›


czujnik

Kieszonkowa kamera FLIR C2

Kamery termowizyjne to urządzenia pozwalające na obserwację i pomiar zmian temperaturowych na podstawie promieniowania podczerwieni. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń, jesteśmy w stanie dostrzec nawet najmniejsze zmiany w rozkładach temperatury na powierzchni obserwowanego przedmiotu, ale także obudowanych elementów, do których nie mamy bezpośredniego dostępu. Kamery termowizyjne, dzięki swoim właściwościom, znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki,... Czytaj dalej ›


młotek modalny

Zastosowanie i sposób działania młotków modalnych

Analiza modalna to badanie mające na celu określenie właściwości dynamicznych obiektów mechanicznych, polegające na wprowadzeniu w proces drgania. Metoda ta często wykorzystywana jest podczas badań wytrzymałościowych maszyn, mostów, czy fundamentów. Sam proces analizy odbyć się musi na istniejącym obiekcie według dwóch metod: eksploatacyjnej – gdzie dynamika badanego obiektu wynika z jego pracy; eksperymentalnej – podczas... Czytaj dalej ›


szkolenie

Sposoby nieniszczących badań jakości.

Badania nieniszczące nazywane skrótem NDT (od angielskiego Non-Destructive Testing) służą do kontroli różnego typu konstrukcji – w przeciwieństwie do badań niszczących – nie uszkadzając ich podczas procesu. Dokonywanie badania mają na cel sprawdzenie stanu konstrukcji, ocenę jakości jej wykonania oraz pomóc przewidzieć jej trwałości. NDT pozwala również na sprawne ustalenie szczegółowego opisu fizycznego badanego materiału... Czytaj dalej ›


motion capture

Systemy przechwytywana ruchu

Motion capture – w skrócie nazywany MoCap – to technologia służąca do przechwytywania i analizy ruchu człowieka (lub zwierzęcia) w czasie rzeczywistym. Zasada działania MoCap polega na śledzeniu położenia znaczników umiejscowionych na badanym obiekcie oraz stworzenia dzięki nim trójwymiarowego modelu. Metody analizy wizualnej Motion capture możemy podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą z nich jest metoda pasywna.... Czytaj dalej ›