Najnowsze wpisy

Rodzaje badań nieniszczących

Badaniami nieniszczącymi nazywa się grupę metod badawczych, które pozwalają na uzyskanie informacji o właściwościach materiału obiektu, nie wpływając tym samym na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe. Badania te znajdują swoje zastosowanie w przypadku materiałów, wyrobów i urządzeń, które nie mogą być sprawdzone w sposób ingerujący w ich konstrukcję. Badania nieniszczące prowadzone są z reguły na... Czytaj dalej ›


Praktyczne zastosowanie telemetrii

Telemetria jest dziedziną telekomunikacji, która zajmuje się technikami przesyłu wartości pomiarowych przewodowo lub bezprzewodowo. Polega ona przede wszystkim na umieszczeniu w terenie urządzeń, których celem jest pomiar danej wielkości i automatyczna transmisja danych do centrali. Do ich przekazania wykorzystuje się przede wszystkim układy radiowe, modemy, internet oraz sieci komórkowe. Telemetria ma praktyczne zastosowanie w wielu... Czytaj dalej ›


sonda akustyczna

Sonda akustyczna – jak działa czujnik pomiaru prędkości cząstek

Akustyka jest działem fizyki i chemii zajmującym się zjawiskami związanymi z powstawaniem i oddziaływaniem fal akustycznych. Akustykę podzielić można na akustykę ogólną oraz stosowaną, na którą składają się: akustyka budowlana, muzyczna, fizjologiczna i psychologiczna, morska, przemysłowa, geoakustyka i elektroakustyka. Badania akustyczne mają szczególne znaczenie w oceanografii, przemyśle fonograficznym, maszynowym, lotniczym i samochodowym oraz w architekturze... Czytaj dalej ›


kamera termowizyjna

Korzyści płynące z wykorzystywania kamer termicznych w budownictwie

Analiza termograficzne przegród budynków mówi wiele o rzeczywistym stanie technicznym izolacji cieplnej. Rozwój termowizji znacznie przyczynił się do poprawy jakości usług budowlanych przez firmy wykonujące ocieplenia. W wyniku pomiarów otrzymujemy termogram, czyli zdjęcie termowizyjne, które jest mapą cieplną badanej powierzchni. Historia badań termowizyjnych Nim zaczęto wykorzystywać termowizję w budownictwie minęło wiele czasu. Wszystko zaczęło się... Czytaj dalej ›


skaner 3D

Czym jest skaner 3D

Skaner 3D to urządzenie dzięki któremu możliwa jest analiza obiektów świata rzeczywistego w celu zgromadzenia danych na temat jego kształtu, a czasem również wyglądu. Innymi słowy skaner 3D pozwala na szybki i dokładne przekonwertowanie geometrii trójwymiarowych obiektów do postaci cyfrowej. Otrzymany plik może być następnie edytowany, przetwarzany i wykorzystywany do budowania modeli. Skanowanie 3D może... Czytaj dalej ›


skaner 3D

Czym jest inżynieria odwrotna. Wykorzystanie skanerów 3D

Inżynieria odwrotna, zwana również wsteczną lub programowaniem zwrotnym jest procesem badań produktu w celu ustalenia, jak on dokładnie działa. W trakcie procesu wykorzystuje się obiekt rzeczywisty, na bazie którego otrzymujemy dokumentację w formie 3D  bądź 2D. W budowie modeli CAD wykorzystywane są dane zebrane dzięki użyciu skanera 3D. Ułatwia on znacznie odtwarzanie skomplikowanych kształtów geometrycznych... Czytaj dalej ›


kamera termowizyjna

Co to jest termowizja i jak się ją wykorzystuje?

Termowizja zwana również termografią jest dziedziną nauki, która zajmuje się rejestrowaniem, przetwarzaniem i zobrazowaniem niewidocznego gołym okiem promieniowania podczerwonego.  Źródłem takiego promieniowania są wszelkie obiekty, których temperatura jest wyższą od zera absolutnego. Efektem badania termowizyjnego jest termogram, czyli wizualizacja promieniowania z uwzględnieniem rozkładu temperatury badanej powierzchni. Badanie termowizyjne wykonuje się za pomocą kamery termowizyjnej. Urządzenie... Czytaj dalej ›


wibrometr laserowy

Jak wykorzystuje się wibrometr laserowy

Drgania mechaniczne mierzy się z wielu przyczyn, które można podzielić na cztery obszary. Badania testowe, pozwalające m.in. na określenie odporności maszyn na drgania występujące w środowisku naturalnym, monitorowanie stanu dynamicznego maszyn. Zdarza się jednak, że niektóre mierzone powierzchnie są niedostępne – zbyt gorące, aktywne elektrycznie lub schowane. Wtedy można skorzystać z wibrometru laserowego. Wibrometr laserowy... Czytaj dalej ›


kamera termowizyjna

Kieszonkowa kamera FLIR C3-X

Kamery termowizyjne to urządzenia pozwalające na obserwację i pomiar zmian temperaturowych na podstawie promieniowania podczerwieni. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń jesteśmy w stanie dostrzec nawet najmniejsze zmiany w rozkładach temperatury na powierzchni obserwowanego przedmiotu, ale także obudowanych elementów, do których nie mamy bezpośredniego dostępu. Czytaj dalej ›